members

Staff Members

Juri D. Apresjan
Igor M. Boguslavsky
Viacheslav G. Dikonov
Pavel V. Dyachenko
Tatyana I. Frolova
Leonid L. Iomdin
Anton O. Kazennikov
Leonid G. Kreydlin
Elizaveta L. Kushnir
Irina E. Lazurskaya
Alexander V. Lazursky
Leonid G. Mityushin
Vadim V. Petrochenkov
Vladimir Z. Sannikov
Olga Yu. Shemanaeva
Victor G. Sizov
Svetlana P. Timoshenko
Leonid L. Tsinman